منتظران آقا(عج)

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
  • ۱۴ تیر ۹۳، ۰۰:۰۹ - س
    سلام

شکرانه ? ا?ن همسر...

چهارشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸ ب.ظ
" تو? جبهه ا?ن قدر به خدا م? رس?؛ م?ا? خونه، ?ه خورده مارو بب?ن"!

شوخ? م? کردم. آخه هر وقت م? آمد، هنوز نرس?ده، با همان لباس ها م? ا?ستاد به نماز. ماهم مگر چقدر پهلو? هم بود?م؟! نصفه شب م? رس?د، صبح هم نان و پن?ر به دست، بند ها? پوت?نش را نبسته سوار ماش?ن م? شد که برود. 

نگاهم کرد و گفت :" وقت? تو رو م? ب?نم، احساس م? کنم با?د دو رکعت نماز شکر بخونم."

سردار شه?د حاج محمد ابراه?م همت 

فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله (ص)

?ادگاران، ص33

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۲/۱۲/۱۴
سرباز گمنام

شهید