منتظران آقا(عج)

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
  • ۱۴ تیر ۹۳، ۰۰:۰۹ - س
    سلام

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

ا? مردمان امام غائب از نظرتان را تنها نگذار?د!به خدا خ?ر شما در همراه? با اوست!

کاش گفتن و شنودن از تو سهم همه ? ثان?ه ها باشد

و ?ادآور?ت همه دقائق را پرکند و خدمت به تو انگ?ره همه حرکت ها شود!

کاش س?نه مان صندوق صدقه ا? شود و قلبمان سکه ا? نذز سلامتت!

کاش دردمان هم?شه با توسل به تو آرام گ?رد و دستمان جز به دعا برا? تو به آسمان نرود!

کاش انتظار تو زنگ? باشد که از نافرمان?ت بازمان دارد!

کاش به سان عاشورا که ضجه م? زن?م بر مظلوم?ت امام شه?دمان، بگر??م هرروز بر غر?ب? و مظلوم? امام زنده خو?ش!

کاش در اصرار به دعا مانند امور دن?و?، برا? آن وجود نازن?ن هم زود دست از دعا برنم? داشت?م!

کاش فقط محض خود حضرت، نه برا? حوائج خو?شتن ندبه کن?م...

کاش حال و هوا? هم?شه دلمان به رنگ ن?مه شعبان باشد...

برگرفته از کتاب:وعده ? د?دار نزد?ک است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۲ ، ۱۴:۴۲
سرباز گمنام