منتظران آقا(عج)

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
  • ۱۴ تیر ۹۳، ۰۰:۰۹ - س
    سلام

شهادت امام سجاد (ع)

جمعه, ۸ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۳۰ ق.ظ

ب?ن نماز ، وقت دعا گر?ه م? کن?
با هر بهانه در همه جا گر?ه م? کن?
در التهاب آهِ خودت آب م? شو?
م? سوز? و بدون صدا گر?ه م? کن?
هر چند زهر قلب تو را پاره پاره کرد
اما به ?اد کرب و بلا گر?ه م? کن?
اصلاً خود تو کرب و بلا? مجسّم?
وقت? برا? خون خدا گر?ه م? کن?
آبِ خوش از گلو? تو پا??ن نم? رود
با ناله ها? وا عطشا گر?ه م? کن?
با ?اد روزها? اسارت چه م? کش? ؟
هر شب بدون چون و چرا گر?ه م? کن?
با ?اد زلفِ خون? سرها? ن? سوار
هر صبح با نس?م صبا گر?ه م? کن?
هم پا? ن?زه ها همه جا گر?ه کرده ا?
هم با تمام مرث?ه ها گر?ه م? کن?
د?گر بس است "چشم ترت درد م? کند "!
از بس که غرق اشک عزا گر?ه م? کن?


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۹/۰۸
سرباز گمنام