منتظران آقا(عج)

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی
آخرین نظرات
  • ۱۴ تیر ۹۳، ۰۰:۰۹ - س
    سلام

چماق به دستان بس?ج?...

پنجشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۲۳ ق.ظ

در دانشگاه به قول خودش روشنفکر بود . ?ک روز فهم?د که من بس?ج? هستم . جلو? جمع برگشت گفت : شن?ده ام تو هم چماق بدست? ؟ گفتم بله چماق بدستم . زمان دفاع مقدس که امثال تو سوراخ موش اجاره م? کردند چماقمان را برداشت?م و به شکل اسلحه در آورد?م و برا? شماها س?نه سپر کرد?م . بعد از دفاع که شما ها دنبال عشق و حالتان بود?د چماقمان را دست گرفت?م و شکل کلنگ در آورد?م و شروع به آبادان? کشور وساختن سد ها و جاده ها و ن?روگاه ها کرد?م . وقت? زلزله بم و س?ل گلستان و زلزله آذربا?جان و ... آمد و شماها در خانه ها? خود لم م? داد?د و فر?اد انسان دوست? سر م?داد?د چماق ها?مان را برداشت?م و به شکلبرانکارد در آورد?م و رفت?م تا مردم را از ز?ر آوار و گل و لا? در ب?اور?م . زمان? که شما به فکر کو? دانشگاه وعشق باز? ها?تان بود?د چماق ها? مان را برداشت?م و به شکل ب?ل در آورد?م و رفت?م اردو ها? جهاد? تا بهمحرومان کشور کمک کن?م . زمان? که شما ها دنبال ناموس مردم بود?د و عده ا? ب? غ?رت مثل خودتان دنبال ناموستان بودند چماق ها?مان را برداشت?م تا از ناموس شما ها دفاع کن?م .اما شما ها چه کرد?د ؟ مگر نم?گو??د روشنفکر هست?د ؟ مگر نم?گو?د گفتگو? تمدن ها ؟ پس چرا چماقتان را برداشت?د و مثل شعبان ب? مخ ها کشور را به آشوب کش?د?د ؟ ش?شه ها را شکست?د ، ماش?ن ها را آتش زد?د ، خ?ابان ها را بست?د ، از ب?گانه دفاع کرد?د ، به کشور خ?انت کرد?د ، به اقتصاد ضربه زد?د ، اوتو ها و لباسشو?? ها را در ساعت 8 شب روشن کرد?د تا برق ب?مارستان ها قطع شود و .... پس کو آن همه شعار ها? قشنگتان ؟ پس کو روشنفکر?تان ؟ بله من چماق بدستم و به ا?ن چماق بدست? افتخار م? کنم اما تو چ? ؟

پ,ن : هفته بس?ج بر رهبر کب?ر آزادگان جهان و مقام معظم رهبر? و تمام در?ادلان مبارک و فرخنده باد .

منبع: ,وبلاگ  در انتظار ?ار

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۹/۰۷
سرباز گمنام